Multietapas

Multietapas

Multietapas

De gran eficiencia, para elevar a grandes alturas a través de múltiples impulsores, ya sea en disposición horizontal o vertical.